17.1.2013 
 
Ráda bych Vám přinesla i nějakou pozitivní zprávu. Ale... daňový balíček neúprostně útočí na naši kapsu.
 
Využití paušálů v roce 2013 ANO, ale bez slev:
Balíček se  dotkne až daňového přiznání za rok 2013, tedy podávaného na začátku roku 2014.

Počínaje rokem 2013 začne platit, že pokud OSVČ využije takzvané výdajové paušály, nebude moci současně využít daňové slevy na dítě (13 404 korun za rok) a na manžela/manželku (24 840 korun ročně). Zůstane však zachována možnost využívat další úlevy jako základní slevu na poplatníka (24 840 korun ročně), slevy pro tělesně postižené nebo možnost odečítat úroky z úvěru na bydlení od daňového základu.

V případě souběhu příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník bude využívat paušál a u některých ne, bude nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 procent součtu základů daně bez využití paušálu.

Samotná výše paušálů se nakonec nemění, přestože ministr Kalousek původně navrhoval jejich výrazné snížení na úroveň roku 2004. U činností spadajících do paušálů ve výši 40 a 30 procent (svobodná povolání, autorské honoráře či příjmy z pronájmu) je však nově půjde využít pouze u příjmů nepřesahující dva miliony korun za rok.

Připomínám jen výši jednotlivých paušálů, ta je milosrdná a promíjející spoustu jiných "křivd" napáchaných na živnostnících ;)

Pro zdaňovací období roku 2012 (tedy v daňovém přiznání podávaném v prvních měsících roku 2013) lze využít paušály beze změn oproti předchozímu roku, tedy v následující výši:

Řemeslné živnosti: 80 %

Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství: 80 %

Ostatní živnosti: 60 %

Svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů: 40 %

Příjmy z pronájmu: 30 %

 
 
 
10.1.2013

Výše minimálních záloh pro rok 2013 platných od ledna 2013

OSSZ/PSSZ: U důchodového pojištění se minimální měsíční záloha zvedne ze současných 1836 korun na 1890 Kč. Změna se provede až po odevzdání daňového přiznání za rok 2012 a po odevzdání přehledu příjmů Sociální správě.

OSVČ, které vykonávají vedlejší výdělečnou činnost, si připlatí 21 korun měsíčně, když jim minimální záloha vzroste ze 735 na 756 korun. Naopak beze změny (115 korun) zůstává minimální výše zálohy na nemocenské pojištění.

ZDRAVOTNÍ POJ.: U zdravotního pojištění minimální výše zálohy ze současných 1697 na 1748 Kč  POZOR! Je třeba platit již od ledna 2013.

 Při výkonu vedlejší činnosti není povinnost platit minimální zálohy na zdravotní pojištění. V roce 2012 bylo povinné, čili pozitivní změna :)

 
 
1.1.2013
 
Pozor na nová čísla účtů Finančních úřadů a jejich převod do krajské nástupnické organizace, ke kterému došlo od 1. ledna 2013 a na nová předčíslí. viz. níže pod tabulkou matriky účtů
 
Název krajského finančního úřaduMatriková část bankovního účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj77628461
Finanční úřad pro Královehradecký kraj77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj47620661
Specializovaný finanční úřad77620021
 

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro jednotlivé druhy daní

Název daně

Předčíslí účtu

Daň z přidané hodnoty705
Příjmy DPH pro ČR podle § 881724
Spotřební daň z vína a meziproduktů780
Spotřební daň z minerálních olejů799
Spotřební daň z tabákových výrobků4765
Spotřební daň z piva4773
Spotřební daň z lihu4781
Daň silniční748
Daň z příjmů právnických osob7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby7712
Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby7720
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků713
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání721
Daň z nemovitostí7755
Daň dědická7739
Daň darovací7747
Daň z převodu nemovitostí7763
Výnos exekucí35
Zajištění daně dle § 38e zákona č. 586/1992 Sb.10030
Zajištění daně dle § 71 zákona č. 337/1992 Sb.20036
Konkurzní pohledávky dle zákona č. 328/1991 Sb.30031
Mezinárodní pohledávky dle zákona č. 191/2004 Sb.50032
Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1)3615
Daň z příjmů obyvatelstva2700
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet)7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí)1791
Správní poplatky3711
Pokuty v blokovém řízení3746
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení3754
Neoprávněný majetkový prospěch3789
Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti2751
Pokuty dle zákona č.9/1991 Sb., č. 435/2004 Sb. - zaměstnanost3797
Pokuty - dle z.č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti2735
Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/1990 Sb.2743
Správní poplatky - loterie a sázkové hry2786
Příslušenství daní4706
Ostatní příjmy4757
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb.4722
Vratky k splátkám půjček od roku 19914730
Odvody za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení5725
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. - SFŽP5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fondy5733
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond5784
Poplatky zvláštního charakteru dle zákona č. 164/2001 Sb.3770
Poplatky za odebrané množství vody dle § 88 zák.č. 254/2001 Sb.6701
Poplatky dle zákona č. 389/1991 Sb.,86/2002 Sb.8707
Poplatky dle zákona č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod9793
Odvod za dočasné odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb.8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb.8723
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, zákona č. 334/1992 Sb.8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb.8758
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb.8766
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - rozpočty obcí6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - SFŽP6779
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - rozpočty obcí8782
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - SFŽP8774
Pokuty dle zákona č. 309/1991 Sb., 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší9726
Pokuty dle zákona č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda9734
Pokuty dle zákona č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa9742
Pokuty dle zákona č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství9750
Pokuty dle zákona č.114/1992 Sb. - ochrana přírody9769
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. - o odpadech6736
Pokuty dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách §§ 117 - 120; dle z.č. 200/1990 Sb.- § 346744
Pokuty za porušení OŽP - zrušené zákony9777
Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% SFŽP9785
Pokuty dle zákona č. 58/1998 Sb., § 122 zákona č. 254/2001 Sb.6795
Pokuty dle zákona č. 157/1998 Sb.,356/2003 Sb.-o chemických látkách8790
Pokuty dle zákona č.477/2001 Sb. - o obalech6787
Pokuty dle zákona č. 449/2001 Sb., - o myslivosti1767
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% SFŽP6728
Pokuty dle § 37 zákona č.76/2002 Sb. - integrovaná prevence1783
Pokuty dle z.č. 99/2004 Sb., o rybářství1732
Pokuty dle z.č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin - rozpočet krajů1740
Pokuty dle z.č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin - rozpočet obcí1759
Pokuty - dle z.č. 480/2004 Sb. - služby inf. spol.2778


1.1.2013
 
Všem dańovým poplatníkům přeji především zdraví a lásku, dále pevné nervy a daňový ráj.... spokojenost si nás potom již pochopitelně najde sama :))
Tak a nyní již hurááá vstříct světlým zítřkům, chmury, deprese nechme za sebou a s úsměvem do dalšího roku. 
 
Připomínám jen zvýšení sazeb DPH ze 14% na 15% a z 20% na 21% od 1.1.2013
 
 
22.12.2012
Takové hezké datum, tak Vám k němu prozradím milou zprávu z pod pokličky daňového poradce :)
 
Pracující důchodci:
Z důvodu schválení novely zákona o daních z příjmů (zatím sněmovní tisk 801), která bude platit od 1.1.2013, nebudou mít výdělečně činní starobní důchodci nárok na daňové zvýhodnění dle § 35ba ve výši 24.840,- Kč. Aby o toto nepřišli, je nutné do 31.12.2012 požádat Správu sociálního zabezpečení opozastavení výplaty důchodu v den 1.1.2013 - jen v tento den, ostatních dnů se výplata netýká. Toto lze učinit pomocí přiloženéjho formuláře s textací uvedenou v bodu 5, v bodu 6 je třeba zatrhnout způsob výplaty.
Tuto informaci šiřte dál, podání po 31.12.2012 je neplatné!
 
K tomu potřebujete formulář, který Vám velice ráda přepošlu na vyžádání, nebo si ho můžete najít na stánkách ČSSZ. Jmenuje se:

 

ŽÁDOST O ZASTAVENÍ VÝPLATY / UVOLNĚNÍ / ÚPRAVU

STAROBNÍHO DŮCHODU
 
 
15.11.2012
Účetnictví se mi jevilo celou dobu mého studentského života, jako suchařina a nuda...
V průběhu své téměř dvacetileté praxe ale zjišťuji, že účetnictví je vlastně zábavné, hravé a vůbec není nudné. Celé hodiny luštíte v křížovkách (nejen)účetních zákonů, netuše, jak výklad zákona nakonec v závěru dopadne... neb obvykle se totiž v parlamentním kotli již vaří další, řádně okořeněná novela... Někdy poživatelná, jindy kroutíte hlavou. (...čím déle jste v praxi, tím lineárně stoupá vaše potřeba přestat kroutit hlavou vlastní a následně jít zakroutit hlavou parlamentním interpelantům a lobistům...)